Този интернет магазин www.mattewcollection.com е собственост на :
 Данни за фирмата: www.mattewcollections.com e управляван от  MATTEW BRAND LTD. Седалище и адрес на управление на дружеството:
гр. София 1412 кв.Лозенец ул.Димитър Хаджикоцев 102 с ЕИК: 205381710

1. ПРЕДМЕТ
1.1.       Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на виртуална платформа за продажба на стоки www.mattewcollection.com и неговите поддомейни, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин. Извършвайки поръчка от сайта www.mattewcollection.com, клиентът декларира, че е запознат с  настоящите Общи Условия и приема същите за обвързващи в отношенията му с Продавача.
1.2.       Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт  https://kzp.bg/ , както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес еhttps://ec.europa.eu/
2. ДЕФИНИЦИИ
2.1.       Продавач - www.mattewcollection.com
2.2.       Клиент - всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на Продавача по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
2.3.       Сайт - виртуална платформа за продажба на стоки разположена на домейна www.mattewcollection.com и неговите поддомейни.
2.4.       Акаунт - раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента.
2.5.       Любими - раздел в акаунта, който позволява на Купувача / Потребителя да създаде свои списъци с любими продукти.
2.6.       Поръчка - електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Сайта.
2.7.       Стоки и Услуги - всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
2.8.       Промоции - всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определн период от време, посочен от Продавача.
2.9.       Договор - представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
2.10.       Съдържание
•  цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет
•  информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори
•  данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него
2.11.       рекламни съобшения - средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или социални мрежи, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.
2.12.       Възстановяване на сума - действието от страна на Продавача по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.
2.13.       Спецификации - всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им, което се предоставя от производителя.
2.14.       Оценка - метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Оценката се изразява по скалата от 1 до 5 (Най-ниската е 1, най-високата 5) Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.
3. РЕКЛАМА
3.1.       В момента, в който Клиентът направи поръчка, изразява съгласието си за получаване на рекламни съобщения от Продавача, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на данни.
3.2.       Отказа си от получаване на рекламни съобшения Клиентът може да изрази по всяко време  по телефона на номер 0035799079420
3.3.       Ако след направен отказ от получаване на рекламните съобшения, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава Бюлетините.
3.5.       Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.
4. ПОРЪЧКА
4.1.       Клиент може да се направи поръчка до електронния магазин, но трябва да посочи:
•  валиден адрес на електронна поща
•  вярно попълнен адрес за доставка на стоката
•  вярно попълнени данни за контакт - две имена, телефон
4.2.       Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
4.3.       Всяка една добавена в количката за покупки, Стока и/или Услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на Стоката/Услугата. Поръчката се активира чрез натискане на втория бутон „Купи" и след като сайтът зареди пълната информация за контретната поръчка (поръчани артикули, дата и адрес за доставка).
4.4.       При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката.
4.5. На следващия работен ден, нащ служител се свързва с Вас за потвърждение на поръчката, и уточняване къде и как желаете да я получите. Ако не успеем да се свържем с Вас по телефон, поръчката не се изпраща.
4.6. В случай на грешно посочен телефонен номер, Ви изпращаме електронно съобщение по имейла, който сте ни посочили, за да потвърдим поръчката. Ако не се свържете с нас след изпращане на съобщението, поръчката няма да бъде изпратена.
4.7.       С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
4.8.       В случай, че Клиентът поиска да се откаже от Договора в срока за отказ, предоставен му за това от Продавача, Последният се задължава да върне платената предварително поръчка в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която получи уведомлението на Клиента, че се отказва от Договора. Сумата ще бъде възстановена както следва:
•    Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента
4.8.       Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки.
4.9.       Право на връщане на стока имат само потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и в случай, че стоката е със запазен търговски вид и е придружена от ненарушена опаковкиа, етикет.
4.10.       Клиентът може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
4.11.       Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: shop@mattewcollection.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена.
5. ПЛАЩАНЕ
5.1.       Заплащането на поръчаната стока може да се извърши:
•    С „наложен платеж" - плащане в брой на куриера при доставката.
5.2.       За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.
5.3 При получаване на стоката, клиента заплаша и куриерските услуги. Ако клиента желае да получи стоката до посочен от него адрес, той заплаща сумата на куриерската усклуга, независимо от сумата на поръчката.
6. ДОСТАВКА НА СТОКИ
6.1.       Доставка се прави само на успешно приети поръчки.
6.2.       Цената на доставката на продукти, предлагани от Продавача следва да бъде оповестена в условията за доставка на www.mattewcollection.com
6.3.       Поръчки не се изпращатв събота, неделя и в официални празници.
•    Обикновена доставка -ако поръчате до 15.00 ч., доставката се извършва на следващия работен ден. Ако поръчате след 15.00 ч., пратката се изпраща на следващия работен ден.
6.4.       Продавачът използва за доставки куриерска фирма" ЕКОНТ ЕКСПРЕС" като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.
7. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА / РЕКЛАМАЦИЯ
7.1.       Клиентът има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.
7.2.       Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Клиентът и не се дължат на непреодолима сила.
7.3.       При отказ от договора Клиентът е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.
7.4.       При отказ от договора, ако Клиентът е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка  в срок от 14 дни след връщането на стокатаСуми не се възстановяват, докато Клиентът не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 7.1, отказът от договора не произвежда действие.
7.6.       Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
•    производствени дефекти на стоката;
•    констатирани липси на части от стоката;
•    изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
•    несъответствие с обявения размер и/или цвят - стока, изпратена в различен размер и/или различен цвят от поръчания;
•    повреда на стоката при транспортирането.
7.7.       Рекламацията може да се предяви пред Продавача на посочения тел: 0035799079420, като Клиентът трябва да върне стоката в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката.
7.8.       При рекламация Клиентът може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Клиентът доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
7.9.       Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
•    Оригинален търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
•    Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
•    Запазена оригинална опаковка и етикет.
7.10.       Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Клиентът е получил поръчката.
7.11.       При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Клиентът и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин.
9. ОТГОВОРНОСТ
9.1.       Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.
9.2.       Продавача не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.
10. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1.       Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.
10.2.       Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.
10.3.       Общите условия на Продавача са задължителни за всички потребители на Сайта.
10.4.       Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
10.5.       Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Продавача по всяко време чрез публикуването им в сайта. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
10.6.       Продавача има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязал в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
10.7.       Във всеки един случай на промяна на общите условия Продавача ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
10.8.       Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
10.9.       Продавача полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Продавача уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
10.10.       Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
10.11.       Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
10.12.       В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
10.13.       Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща на уведомление от страна на Продавача, че е готов да предостави Услугата или да изпрати Стоката от Поръчката, на фирмата доставчик, която да я достави на адрес, посочен от клиента, съобразно възможностите й за доставка, ценовите й условия и фирмена политика.
10.14.       Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.
10.15.       Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт". Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
стоковите наличности.
10.16.       Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с всички изисквани по закон данъци или такси.
11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1.       Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
11.2.       Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Данни за фирмата: www.mattewcollections.com e управляван от  MATTEW BRAND LTD. Седалище и адрес на управление на дружеството:
гр. София 1412 кв.Лозенец ул.Димитър Хаджикоцев 102 с ЕИК: 205381710
Достъп и регистрация
Услугите в платформата mattewcollections.com са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на общите условия, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.
Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна.
С приемането на общите условия, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, няма да се считат за "непоискани търговски съобщения" по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.  
С достъпа до уебсайта и използването на платформата mattewcollections, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора.  Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.              

Доставка:
Доставка се прави само на успешно приети поръчки.
6.2.       Цената на доставката на продукти, предлагани от Продавача следва да бъде оповестена в условията за доставка на www.mattewcollection.com
6.3.       Поръчки не се изпращат в събота, неделя и в официални празници.
•    Обикновена доставка -ако поръчате до 15.00 ч., доставката се извършва на следващия работен ден. Ако поръчате след 15.00 ч., пратката се изпраща на следващия работен ден.
6.4.       Продавачът използва за доставки куриерска фирма" ЕКОНТ ЕКСПРЕС" като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.
Клиента потвърждава по телефона готовността си за доставка на стоката. След потвърждаване на готовност за доставка , стоката се предава на куриер, с което продавача че освобождава от риска, който се прехвърля върху куриера. Mattewcollections не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
След потвърждаване на направената поръчка, Продавачът се задължава да изпрати закупения продукт в срок от 1 до 5 работни дни от деня на потвърждаването на поръчката.
Mattewcollections запазва правото да удължи срока за доставка/ отмени доставка при възникнал проблем с поръчка. Клиентът ще бъде
предварително уведомен за това.
Ако даден артикул е изчерпан доставката му може да се забави до 10 работни дни. Ако артикулът е изчерпан ние ще се свържем с вас, за да ви уведомим и да попитаме дали все още искате да запазите поръчката си.